Vad är GodIs?
GodIs är ett ungdomsmöte med varierande inslag av sång, musik, multimedia, film, drama, spex, predikan, bön och lovsång etc.

GodIs sker i Arvika Missionskyrka ca 7 gånger per år och det är alltid på fredagar. Vi brukar ha typ tre möten på hösten och fyra på våren. Arbetet leds och planeras av en ledningsgrupp bestående av ca åtta personer.

Varje GodIs har vi ett tema som präglar hela kvällen och allt det som händer. Vi vill att GodIs ska vara medryckande, skrattretande, att man som besökare själv ska vara delaktig genom att t ex ställa frågor via SMS, det ska va både humor och allvar, man skall få sig en tankeställare om sitt liv och hur man lever det. Efter själva mötet har vi café för alla.

 

Vad är syftet med GodIs?
Syftet med GodIs är att vara en väldigt utåtriktad samling, speciellt inriktad på ungdomar som ännu inte är kristna. Det skall vara lätt att gå på GodIs, det skall vara lätt att ta med en polare dit.

Vi vill bryta de fördomar bland okristna ungdomar som finns, att kyrkan är tråkig, irrelevant och seg. Genom konceptet vill vi påverka unga människors sätt att tänka och leva och berätta för dem att det finns en Gud som älskar dem och som vill ha gemenskap med dem. Vi vill berätta att utan Jesus blir livet trist, segt och egentligen meningslöst.