Läs mer om GodIs här>.

GodIs finns inte mer... men istället finns "20:20".
Var inte lessen för att GodIs inte finns längre. Vi har startat något nytt och bättre istället!
Läs mer på www.tjugotjugo.se

Just nu tittar du på GodIs gamla hemsida, som finns kvar endast i arkiv-syfte.